Nasza firma wzięła udział w programie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozwój Firmy poprzez uruchomienie zmywalni oraz inwestycja w odnawialne źródła energii mająca na celu poprawę konkurencyjności oraz dbanie o środowisko naturalne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Go top